Asociácia ilustrátorov

Od roku 2014 predsedám občianskemu združeniu ASIL – Asociácia ilustrátorov, ktoré združuje tých najlepších ilustrátorov Slovenska. V rámci našich aktivít pripravujem v spolupráci s ilustrátormi rôzne tlačové a webové propagačné materiály, koncepcie a identity výstav. Príležitostne tiež vyrábam drobný merch na predaj alebo priestorové objekty pre prezentáciu ilustrácií na výstavách a predajných akciách.