Popri komerčných zákazkách sa zapájam do spoluprác kamarátskeho charakteru alebo realizujem autorské projekty z mojej vlastnej iniciatívy.

Autorské projekty

Galéria ľudského tela

Autorské projekty

Ticho bielej soboty

Autorské projekty

Noc kostolov

Autorské projekty

Asociácia ilustrátorov

Autorské projekty

Herbarium

Autorské projekty

Voda hrou