Ticho bielej soboty

Pre zbor Cirkvi Bratskej v Bratislave príležitostne navrhujem plagáty k bohoslužbám. Tentokrát napríklad pri príležitosti Veľkonočných sviatkov. Zbor sa stretáva každú nedeľu v priestoroch kultového klubu a4 – priestor súčasnej kultúry a preto je celkom výzva vytvárať plagáty na „kostol“ do tohto prostredia. Plagáty sa vždy tlačia v malom množstve a občas si môžem dovoliť aj realizáciu s rukodielnym prevedením. Ako napríklad teraz na bielu sobotu.