Herbarium

S predstavou možnej sériovej výroby som vytvoril prototyp rodinného herbára. Vychádzal som zo skúseností profesionálov a potrieb laikov. Herbarium v sebe spája botanické dvojhárky praktické na opakované používanie a knižnú publikáciu Zdravie z božej lekárne od Marie Treben. Jej priateľský a neformálny spôsob písania o liečivých účinkoch rastlín dopĺňajú navigačné a encyklopedické prvky pre rýchle vyhľadanie informácií. Kompaktný box obsahuje 30 dvojhárkov pripravených na adjustáciu nazbieraných a vysušených rastlín.