Dobré slohy

Modré Hory

Modré hory – vždy autentické a priame, plné metafor a nadhľadu. Bene a Lyrik vydali Dobré slohy – knihu všetkých textov, ktoré kedy vyšli na ich albumoch doplnené o spomienky a príbehy okolo ich vzniku. Ak sú texty Modrákov nekompromisné, ani kniha nemôže zaostávať! Drsný papier Courious Goya Matter, priama farba Pantone a tvrdé gesto razby na obálke. To všetko v spolupráci s talentovanou Martinou Rozinajovou.