Príbeh BIB 1, 2

Pri príležitosti 25. ročníka BIB vznikli dve rozsiahle publikácie. Prvá z dvojice prináša zážitky a názory osobností spojených s takmer 50 ročnou históriou Bienále. Druhá prináša kompletný zoznam ocenených ilustrátorov zo všetkých 25 ročníkov.

Vytvoriť katalógy, ktoré sa zaradia k renomovaným publikáciám BIB dizajnéra Vladislava Rostoku, bolo pre mňa výzvou. Pozdĺžny formát mi umožnil flexibilnú prácu s dvojjazyčným textom a tiež s rozmanitým obsahom jednotlivých ročníkov BIB. Ten sa totiž v katalógoch priebežne mení. Uvoľnený ale zároveň v detailoch silný layout sa v tomto prípade veľmi osvedčil.