Ľudácka prevýchova

Marína Zavacká

Dve knihy v jednej. Memoár Márie Janšákovej Cela č. 20, ktorý autorka napísala po svojom pobyte vo väzaní v roku 1939, je výnimočným prameňom k pochopeniu sveta, ktorý budovali medzi rokmi 1939 – 1945 ľudáci na Slovensku. Svet, v ktorom vládlo tiež bezprávie, pomstychtivosť a prenasledovanie nevinných. Pôvodný text Márie Janšákovej dopĺňa množstvom fotografií a súvislostí sprievodný komentár historičky Maríny Zavackej.

Moja prvá kniha, ktorú som nechal vytlačiť ako duotón čiernej farby a šedej Pantone. Aby som dosiahol lepšiu reprodukciu fotografií. Výsledok? Na zamľaskanie. Jemné prechody v poltónoch a svetlách, sýtejšia čierna v tieňoch. A to súčasne na nenatieranom papieri Cyclus Offset. Do skorého videnia, aj nabudúce.