Posledné impérium

Juraj Mesík

Posledné impérium sumarizuje viacero blogov Juraja Mesíka k téme Ruska. Podobne ako kniha D. Sattera, ktorú som upravoval v roku 2016, aj Mesík predkladá smutný a v niečom až hrôzostrašný pohľad na vývoj udalostí spojených s Ruskom.

Z času na čas si pri grafických návrhoch vypomáham 3D programom Blender, ktorý mi otvára nové možnosti na vyjadrenie rôznych metafor. Zároveň mi ponúka presnosť, exaktnosť a s trochou šikovnosti si môžem vymodelovať motív tak, ako si ho vytvorím v mojej predstave.